– Vi må prøve å utfordre konsulenter og leverandører, sier Martin Kapskarmo om hvorfor naturlige kuldemedier er regelen, ikke unntaket, for nye varmepumper i Avinor. Han mottok prisen på vegne av Avinor.

Avinor drifter 43 flyplasser landet rundt. Energiforbruket i 2019 var på svimlende 260 millioner kWh til oppvarming, kjøling, belysning, baneanlegg og annet teknisk utstyr. Da betyr det en del at selskapet har som uttalt mål å redusere spesifikt energiforbruk med 25 prosent i år sammenlignet med 2012. Det skal skje med innsats på en rekke områder, som energiledelse, energieffektivisering og å redusere kjøpt elektrisitet.

– Varmepumper en del av tiltakene vi gjør, sier Martin Kapskarmo, fagansvarlig VVS/SD-anlegg i Avinor i en melding fra Norsk Varmepumpeforening.

Lang og systematisk satsing

Prisutdeler Norsk Varmepumpeforening poengterer at Avinor har jobbet systematisk med varmepumper i en årrekke.

– De har vist vilje til å satse på innovative løsninger, som dobbelt så dype borehull og smart bruk av lokale energikilder – fra jord og kloakk til grunnvann og snø, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. Blant annet hadde Oslo lufthavn noen av verdens største varmepumper koblet til grunnvann da den åpnet i 1998. Luft-til-luft-varmepumper finnes ved alle landets flyplasser, mange som kjøling av datarom. De større flyplassene har vannbåren varme, og enten luft-til-vann-varmepumpe, et par har sjøvannsvarmepumpe og flere har bergvarme.

Naturlig best på sikt

For alle nye varmepumpeanlegg stiller Avinor krav om naturlige kuldemedier. Er det ikke mulig, skal det begrunnes på en god måte. – Vi ser at både konsulenter og leverandører ofte ønsker å levere det som er hyllevare. Så vi må prøve å utfordre dem litt. Noen må gå litt foran, mener Kapskarmo. Naturlige kuldemedier betyr som regel høyere investering, men det er han overbevist om at det er verdt.

– Vi har hatt en runde hvor vi fjernet alle anlegg med R22, og så kommer det forbud mot R410A. Vi ønsker naturlige kuldemedier for å slippe disse rundene hvert femte til sjette år – det koster mye penger! Naturlige kuldemedier sparer også miljøet, sier Kapskarmo.

Optimalisere drift

Som et ledd i å presse ned energiforbruket, kommer Avinor til å satse hardere på å følge opp de tekniske anleggene i drift. Det betyr for eksempel krav om energimålere inn i energioppfølgingssystemer.

– Vi skal også se på eksisterende anlegg og muligheter for å optimalisere driften; om vi kan gjøre noe med styringen og opplæring av de som drifter, forteller Kapskarmo.

  

FAKTA: Varmepumper ved norske flyplasser

Avinor har varmepumper ved alle sine lufthavner landet over. Noen eksempler er: 
- Sjøvannsvarmepumper ved Kristiansand og Alta lufthavner
- Bergvarmepumper ved Ålesund, Honningsvåg, Kristiansund og Oslo lufthavner
- Ammoniakk-varmepumpe ved Trondheim lufthavn
- Luft-til-vann-varmepumpe basert på CO2 i hangar ved Hammerfest lufthavn
- Luft-til-luft-varmepumper installeres på Mehamn lufthavn i år, som erstatning for et oljefyringsanlegg som ikke har vært brukt.
- Jordvarmepumpe skal installeres ved Røros lufthavn så fort telen går. Den vil erstatte et oljefyringsanlegg.