Systemet er et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann. Det opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og har en gunstig pris. Solfangerne er laget i polymermaterialer, det betyr at det ikke er fare for korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Solenergi er ofte den best egnede energi-kilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. UNHCR har kjøpt termosyfonsystemer fra Aventa, som skal brukes til oppvarming av vann til hygieneformål i flykningeleire. Det er også levert termosyfoner til det italienske selskapet EDILSIDER S.p.A Modular Housing, som lager boligenheter for flykningeleire og der solfangerne skal integreres i bygningsskallet, melder Aventa.