Både Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) trakk fram fjernvarme som klimatiltak i partilederdebatten på Arendalsukas første dag. Dette melder Norsk Fjernvarme.

– Jeg blir imponert når jeg ser hva noen kommuner har gjort. I Sogndal kommune har de bygd fjernvarmeanlegg for å få bort fossilt brensel ved skoler, idrettslag og høyskole. Det samme har politikerne gjort i Harstad; og utslippene går ned, sa Støre.

 

– Noe av det viktigste vi kan gjøre i norsk kommunesektor, er å få på plass fjernvarme, sa Vedum. En gjennomgang Norsk Fjernvarme har foretatt, viser likevel at Senterpartiet har en langt lavere andel ordførere i kommuner med fjernvarme enn i landet som helhet.

Blant de 69 fjernvarmeanleggene som har rapportert tall til Norsk Fjernvarmes statistikknettsted fjernkontrollen.no, ligger bare 9 prosent i kommuner hvor Sp har ordføreren. Til sammenligning har Sp 23 prosent av alle Norges ordførere, ifølge SSB. For Høyre er det omvendt. Partiet har 26 prosent av ordførerne på fjernvarmestedene, men bare 17 prosent i landet som helhet.

Arbeiderpartiet er det største ”fjernvarme-partiet” med 58 prosent av ordførerne på fjernvarmestedene, mens partiet har 47 prosent av alle ordførerne.

Store kommuner har fjernvarme

– En av årsakene til forskjellen i tallene, er trolig at Senterpartiet i større grad styrer mindre kommuner, hvor potensialet og lønnsomheten for kollektive løsninger som fjernvarme er mindre. Det kan likevel være nærvarmeanlegg på disse stedene som ikke rapporterer tall til fjernvarmestatistikken, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.Han roser samtidig både Støre og Vedum for å trekke fram fjernvarme i den lokale klimadebatten.

– Fjernvarmen blir kanskje tatt for gitt, ettersom den nå finnes i byer og tettsteder over hele landet. Men faktum er at å legge til rette for fjernvarme er ett av de mest sentrale virkemidlene lokalpolitikerne har for å gjøre noe med både utslipp og luftkvalitet lokalt, sier han og understreker at satsing på fjernvarme som regel er lite politisk kontroversielt i kommune-Norge.

– Oslo er et godt eksempel, hvor både borgerlig, rødt og rødgrønt flertall over tid har satset på fjernvarme, sier Mellvang-Berg. Han trekker samtidig fram Stavanger, Kristiansand, Drammen, Sandefjord og Moss som eksempler på Høyre-styrte byer som bevisst har satset på fjernvarme. 

Utfordringen er i større grad at Solberg-regjeringen ikke følger opp den lokale satsingen på nasjonalt nivå, sier han. – Den sittende regjeringen har dessverre svekket kravene til vannbårne oppvarmingsanlegg i de nasjonale byggereglene, noe som gjør det vanskeligere å etablere løsninger basert på lokale varmeressurser, sier Mellvang-Berg.

– Dette til tross for at stortingsflertallet gjentatte ganger har bedt Regjeringen skjerpe kravene. I fjor la Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram en ny forskrift med skjerpede krav, for så å legge den på hylla igjen.

– Det er ganske utrolig at Regjeringen ikke en gang innfører sitt eget forslag, som fikk støtte blant et flertall av høringsinstansene. Her bør statsminister Erna Solberg skjære igjennom og få forskriften på plass, sier Mellvang-Berg.