– I retail-kategorien er det bare et par andre eiendommer i Norge som er sertifiserte. Når alle våre 26 sentere nå er sertifisert både for bygg og forvaltning, gir det oss en unik mulighet til å "benchmarke" sentrene mot hverandre, samtidig som omverdenen får bekreftet at vi driver bærekraftig, sier Bill Engeness, som er miljø- og bærekraftansvarlig i Citycon i en melding fra Citycon.

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

For å bli sertifisert, må man dokumentere hvordan man innfrir kriterier innen alt fra ledelse og administrasjon til helse og innemiljø, energiforbruk, transport, materialer, arealbruk og avfall.
For hvert område får du poeng som sammen utgjør din totale BREEAM In Use-score.

Stor jobb av driftsteamet

– Det mest gledelige er ikke sertifiseringen i seg selv, men den gode scoren sentrene har fått. Mens halvparten har fått Excellent, er resten på Very Good. Det står det virkelig respekt av, sier Engeness.

Han forteller om en stor jobb som er lagt ned av driftsteamene rundt på sentrene, i forbindelse med sertifiseringen. – Vi har valgt å gjøre alt selv. Det er en ganske tung prosess med mye dokumentasjon. Men gjennom arbeidet lærer vi oss eiendommene våre enda bedre å kjenne, og vi kan bruke den kunnskapen for å utvikle både byggene og forvaltningen. Den læringen mister du om du setter ut jobben til konsulenter, da sitter du bare igjen med et sertifikat.

Beste praksis på tvers av landegrensene

Arbeidet med sertifisering har pågått for fullt det siste året. Mens alle de 26 Citycon-sentrene i Norge, nå er i mål, er over 80 prosent av de nordiske Citycon-sentrene BREEAM In Use-sertifiserte – og flere er på vei.

Det gir økt mulighet til læring, både mellom sentrene i Norge og på tvers av landegrensene.

– Dette er et unikt verktøy for oss. Totalt er det 150-200 spørsmål der vi kan se på beste praksis og overføre dette til andre eiendommer. Det er alltid ting man kan bli bedre på, og nå har vi dokumentasjonen som gjør det enklere, sier Bill Engeness.

Det er Grønn Byggallianse som står bak BREEAM In Use-sertifiseringen.