Litauen-besøk om enøk og fornybar energi

Sist uke var en delegasjon på 20 litauere på besøk i Hedmark. Her fikk de både inspirasjon og nyttig informasjon om hvordan man jobber med fornybar energi og energieffektivisering i kommuner i Innlandet.

Dette melder Energiråd Innlandet i en pressemelding.

Delegasjonen fikk blant annet se solcelleanlegget på det nye internatet på Evenstad.Foto: Energiråd Innlandet

Delegasjonen fikk blant annet se solcelleanlegget på det nye internatet på Evenstad. Foto: Energiråd Innlandet

 

Besøket var en del av et EØS-prosjekt som skal sikre erfaringsoverføring og kompetanseheving mellom Litauen og Norge innen fornybar energi, energieffektivisering og energisparekontrakter. Kommunale og private aktører deltar fra litauisk side, mens Energiråd Innlandet er norsk koordinator.

Blikk på norsk fornybarsatsing

Delegasjonen besto av kommunepolitikere og -administrasjon samt leverandører til kommuner i Litauen. Første dag fikk deltakerne et innblikk i energisituasjonen i Norge og den norske satsningen på fornybar energi og elbiler fra Energiråd Innlandet. De fikk også en innføring i arbeidet med klima og energi i Hamar og Ringsaker kommuner fra miljørådgiverne Lise Urset og Sigrid Langsjøvold.

Dagens faglige program ble avrundet med befaring i det nye energieffektive og BREEAM-NOR-sertifiserte kontorbygget til Utstillingsplassen Eiendom på Hamar.

EPC og mulig fremtidig samarbeid

Neste dag startet med en busstur østover, til kommunehuset Folkvang i Elverum. Tema for dagen var energisparekontrakter (EPC), som kommunene i Sør-Østerdal og Energiråd Innlandet har arbeidet med over lengre tid.

Varaordfører i Elverum kommune, Arnfinn Uthus, åpnet dagens program. Etterpå fikk delegasjonen høre om det omfattende arbeidet rundt enøktiltak som har blitt gjort i Innlandet gjennom prosjektet «Fra ord til handling», i tillegg til konkrete erfaringer og prosjekter som er gjennomført i Elverum. Det ble også her tid til en befaring, med besøk i Elverumshallen og innføring i det nyinstallerte ventilasjonssystemet og varmepumpene.

Det var mye debatt og spørsmål rundt energisparekontrakter fra publikum. God dokumentasjon, regler og erfaring bidrar til en god gjennomføring av EPC i Norge. I Litauen er denne løsningen lite brukt, og de mangler viktige institusjoner og programmer for at dette skal fungere bra.

På tampen ble det også nevnt muligheten for samarbeid med Regionrådet Sør-Østerdal, gjennom et EU-prosjekt for enøk i bygg der det er behov for partnere fra Østersjø-regionen.

Besøk til Campus Evenstad

Siste dag av besøket gikk turen lengre nordover, der deltagerne ble godt mottatt på Høgskolen i Hedmarks campus på Evenstad. Statsbygg og høgskolens administrasjon viste fram solcelletaket på 470 m2 på låven, som var det største i sitt slag da det ble bygget i 2013.

Delegasjonen fra Litauen og vertskapet Benoit Dugers og Ingrid N. Christie fra Energiråd Innlandet. Foto: Energiråd Innlandet

Delegasjonen fra Litauen og vertskapet Benoit Dugers og Ingrid N. Christie fra Energiråd Innlandet. Foto: Energiråd Innlandet

 

De ga også en oppdatering om det lokale fjernvarmesystemet, internatet med 100 m2 solfangere på taket, og det planlagte administrasjonsbygget. Sistnevnte vil bli bygget i heltre, med et eget kraftvarmeverk basert på gassifisering.

Det hele ble avrundet med en omvisning på campus og en praktisk innføring i de forskjellige anleggene og nært forestående byggeplanene.

Presentasjonene ble holdt på en blanding av litauisk, engelsk og norsk. Lederen for den litauiske gruppen, Rimantas Zabarauskas, fungerte hele dagen som simultantolk fra sidelinjen – en litt uvant opplevelse for foredragsholderne. Alle spørsmålene og diskusjonene underveis viste en engasjert og interessert tilhørerskare.

Fjernvarme neste

Etter disse tre dagene var det på tide for delegasjonen å vende nesen hjemover mot Litauen, og sette de nye ideene ut i praksis hjemme. EØS-prosjektet fortsetter imidlertid. Neste punkt på programmet er en studietur fra Litauen til Hedmark i februar, med fokus på fjernvarme og alternative kraft- og varmeløsninger, melder Energiråd Innlandet.

Prosjektet har fått støtte fra "National Climate Policy"-programmet, som er en del av EØS-finansieringsordningen 2009-2014 (EEA Grants).

Den norske koordinatoren Energiråd Innlandet er et regionalt kompetansesenter for energieffektivisering og fornybar energi, som blant annet jobber med holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. Virksomheten eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Eidsiva Energi, og er Norges eneste regionale energikontor opprettet med støtte fra EUs Intelligent Energy Europe-program.

 

 

 

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB