Kan bli mer lønnsomt å redusere effektuttaket

Nettleien bør gjenspeile belastningen strømkundene påfører nettet. NVE vurderer derfor om kostnadene skal fordeles annerledes enn i dag, slik at det blir dyrere å bruke mye strøm på en gang og mer lønnsomt å redusere effektuttaket.

– Strømnettet må dimensjoneres slik at alle får nok strøm, selv når forbruket er på sitt høyeste. Strømkunder som har et høyt effektuttak, det vil si bruker mye strøm på en gang, belaster nettet mer enn kunder som sprer strømforbruket ut i tid. Vi vurderer nå om nettleien bør utformes slik at den i større grad enn i dag reflekterer hvordan ulike forbruksmønstre påvirker nettselskapenes kostnader, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE i en pressemelding.

effekt, strømnettet, nettleie,elbiler

– Opplegget vi skisserer vil gjøre det billigere å «fylle full tank» på elbilen, men det kan bli dyrere å lade den raskt, sier avdelingsdirektør i NVE Ove Flataker. Foto: NVE

 

Smartere bruk av strømnettet kan utsette eller spare samfunnet for investeringer i et nytt strømnett. Ny teknologi legger til rette for at forbrukerne kan ha et mer aktivt forhold til strømforbruket sitt, slik at forbruket reduseres eller jevnes ut - uten at det går utover komfort eller brukervennlighet.  Om strømkundene vil bruke disse mulighetene, avhenger blant annet av hvordan nettleien utformes.

NVE har derfor sendt på høring en skisse av hvordan nettselskapene bør utforme nettleien i framtiden.

– Endringene vi skisserer skal ikke øke nettselskapenes inntekter, men fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre måte. Det betyr at folk som har utstyr som trekker mye strøm, kanskje må betale høyere nettleie. Et jevnt strømforbruk vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur, sier Flataker.

Bedre isolerte hus og bedre elektriske produkter bidrar til at veksten i energiforbruket har flatet ut. Samtidig lanseres produkter med høyt effektuttak, som elbilladere og gjennomstrømningsvannvarmere. De nye direkte vannvarmerne har for eksempel fem til ti ganger høyere effektuttak enn tradisjonelle varmtvannstanker. Selv om de nye produktene kan være energieffektive, bidrar de til å øke behovet for å investere i et nytt nett.

– Opplegget vi skisserer vil gjøre det billigere å «fylle full tank» på elbilen, men det kan bli dyrere å lade den raskt, forklarer Ove Flataker.

Høringen skisserer følgende modeller for fordeling av nettkostnader:

- Kundens målte effektuttak i fastsatte referansetimer
- Kundens sikringsstørrelse (avgjør hvor mye effekt kunden har mulighet til å ta ut fra nettet)
- Kundens abonnerte effekt («bredbåndsmodellen»)

I tillegg til effektbasert nettleie, vurderer NVE om nettselskapene skal kunne kjøpe utkobling av forbruk fra forbrukerne. Det betyr at strømkunder kan bruke høy effekt når det er god plass i nettet, men at nettselskapene skal kunne koble ut noe av forbruket når det er høy belastning i nettet – mot betaling til strømkunden. Løsningen vil være frivillig, og forutsetter at nettkunden ser seg tjent med å inngå en avtale med nettselskapet, eller en markedsaktør, om utkobling.

Interesserte kan sende inn kommentarer til høringen innen 15. august 2015.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB