Hordalands elferjer ble beste lokale klimatiltak i 2016

Hordalands miljøkrav i ferjeanbud ble kåret til Årets lokale klimatiltak i KS’ og miljøstiftelsen Zeros årlige klimakonkurranse for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen. Andreplassen gikk til Oslo for fossilfrie byggeplasser. Tønsberg kommune fikk tredjeplassen for samarbeidsprosjektet Greve biogass.

Det kom inn rekordmange søknader, og det var usedvanlig sterk konkurranse om topplassene i år, melder Zero.– Dette viser at det grønne skiftet er i gang i kommune-Norge, sier juryen, som består av Kristin Halvorsen, direktør for Cicero og tidligere statsråd, KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen, tidligere statsråd Odd Einar Dørum og Zeros leder Marius Holm.

Prismottakere fra Hordaland fylkeskommune. Pål Kårbø, fylkesvaraordfører (KrF) og Oddmund Sylta, direktør i Skyss. Foto: Zero 

Miljøkrav i anbud gir grønn næringsutvikling

Hordaland fylkeskommune har satt krav om utslippskutt på minst 55 prosent i anbudene for sine 17 fergestrekninger, hvorav de sju første er tildelt i år. Med el-drift på disse sju strekningene, oppnås det kutt på mer enn 87 prosent av utslippene sammenlignet med eksisterende ferger.

Andreplassen gikk til Oslo kommune. Fra venstre Eli Grimsby, Geir Lippestad og Per Morten Johansen.Foto: Zero

 

– Dette er et svært viktig foregangsprosjekt som viser kraften i å stille sterke miljøkrav i offentlige innkjøp. Tiltaket vil ha store ringvirkninger til andre fylkeskommuner og bidrar til en grønnere skipsnæring, fastslår juryen.

Pionérarbeid med fossilfrie byggeplasser

Oslo fikk 2. plassen for å ta tak i utslipp fra anleggsvirksomhet, som står for en overraskende stor andel av transportutslippene. – Det har stor betydning at Oslo viser vei for offentlige og private utbyggere ved å stille krav om fossilfrie byggeplasser. Tiltaket kutter store utslipp og bidrar til å bygge opp et marked for klimavennlige anleggsmaskiner i Norge og internasjonalt, sier juryen. 

Tønsberg kommune fikk tredjeplassen for samarbeidsprosjektet Greve biogass. Mottakere av prisen var Kjell Thu, Fagansvarlig - Miljø, Forurensing, Miljøfyrtårn og Bent Kittelsen, Leder hovedutvalg for Næring og Samfunnsutvikling. Foto: Zero

 

Tønsberg og flere andre kommuner har gjennom selskapet Greve biogass bygget biogassanlegget Den magiske fabrikken. – Den magiske fabrikken er nyskapende fordi den bruker både matavfall og husdyrgjødsel som innsatsfaktor, lager biogjødsel, og ved god formidling av prosjektet som et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis, sier juryen. onkurransen ble i år arrangert for sjette gang, med mål om å skape oppmerksomhet om innovative og effektive klimaløsninger i store og små kommuner og i fylkeskommunene.

 

Publisert: 4.12.2016

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB