Grethe Bergly blir styreleder i SFI Klima 2050

Klima 2050 har holdt generalforsamling og valgt senterets første styre.

Forskningssenteret Klima 2050 ble opprettet i april, og gjennom åtte år skal det forskes på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. Vertsinstitusjon for Klima 2050 er SINTEF, og senteret vil ledes i samarbeid med NTNU, melder SINTEF Byggforsk i en pressemelding.

Nå er senterets første styre valgt, med konserndirektør Grethe Bergly fra Multiconsult som styreleder. Konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk er godt fornøyd med sammensetningen.

Grethe Bergly er valgt som styreleder i Klima 2050. Senterets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Foto: SINTEF Byggforsk

 

– SINTEF er vertsinstitusjon for et nytt, stort forskningssenter innen klimatilpasning. Med 18 partnere, fra industrien, fra det offentlige og fra akademia, har vi et flott lag til å øke kunnskapen innen dette området som er av stor betydning for det norske samfunn. Nå har vi på plass et styre med dedikerte ledere, og jeg gleder meg til vi nå skal i gang med arbeidet, sier Rønneberg.

Den nyvalgte styrelederen ser også frem til arbeidet som ligger foran.

– Gjennom styreledervevert i Klima 2050 viderefører jeg Multiconsults tradisjon med å være engasjert i FoU knyttet til næringen, sier Bergly. – Jeg er beæret over tilliten og ser frem til å være bidragsyter inn mot et prosjekt som skal være med å skape morgendagens løsninger på områder som vil ha stor betydning for samfunnet og BAE-næringen.

Styret vil bestå av:

Multiconsult, v/ Grethe Bergly (styreleder)

NVE, v/ Anne Britt Leifseth,

Statsbygg, v/ Håvard Zachariassen

Statens Vegvesen, v/ Marit Brandtsegg

Multiconsult, v/ Grethe Bergly

Norgeshus, v/ Dag Runar Båtvik

Skanska, v/ Rune Stene

NGI, v/ Anders Solheim  

NTNU, v/ Carl Thodesen

SINTEF, v/ Hanne Rønneberg

Forskningsrådet v/ Svein Erik Moen er observatør i styret.

 

 FAKTA

Klima2050 - Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure - er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Senteret vil legge vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering og blå-grønne løsninger, samt tiltak for forebygging av vannutløste jordskred og forbedrede beslutningsprosesser som sikrer klimatilpasning av bygg og infrastruktur.        

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB