Enova har undertegnet ny avtale med OED

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet 14. desember en ny 4-årsavtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020. Den nye avtalen trer i kraft fra 1.januar 2017 og erstatter dagens avtale som løper ut ved nyttår.

Fra avtalesigneringen. Fra v. Nils Kristian Nakstad, adm.dir Enova, Tore Holm, styreleder Enova, olje- og energiminister Tord Lien og ekspedisjonssjef i OED Andreas Eriksen (foto: EBM/OED).

Enova skal i den nye avtalen fokusere mer av sin innsats mot løsninger for lavutslippssamfunnet. Foretaket får ett formål og tre delmål som i stor grad er rettet inn mot klima og teknologiutvikling. –  Enova vil fortsatt ha faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte. Denne arbeidsformen har tillit i industri og næringsliv og er avgjørende for å oppnå gode resultater, sier olje- og energiminister Tord Lien i en melding fra Enova.

Reduserte klimagassutslipp

Enovas og Energifondets formål skal være å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. De tre delmålene vil være å fremme:

1. Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelse for 2030.

2. Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet.

3. Styrket forsyningssikkerhet gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Innovative løsninger

Enovasjef Nils Kristian Nakstad er fornøyd med den nye 4-årsavtalen med OED. – Vår tids store utfordring er den globale oppvarmingen. Det blir viktigere enn noensinne å fokusere innsatsen mot innovative løsninger som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser samtidig som de gir verdiskaping i samfunnet, sier Nakstad.

 

Publisert: 22.12.2016

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB