Energisparepris til Sintef og Rema

Rema 1000 Kroppanmarka i Trondheim klarer seg med nær to tredeler av energien som går med i andre kolonialer. Nå er butikken tildelt Trondheim kommunes energisparepris.

Prisen gikk til Rema1000 Kroppanmarka representert ved Rema Eiendom og Sintef Energi. Dette melder Sintef.  

Juryen berømmer de tekniske løsningene på Rema 1000 Kroppanmarka som eksempler på hvor mye som kan oppnås, når man ser systemer for oppvarming og kjøling i sammenheng og ikke som separate anlegg. Det er forbilledlig at det satses på teknologiske løsninger som hittil er lite brukt og at man tar utfordringene og ekstrainnsatsen dette medfører.

 

Rema-sjef Ole Robert Reitan på besøk i maskinrommet for butikkjøling i den nybygde butikken, sammen med Sintefs Armin Hafner. Foto: Sintef/Thor Nielsen

I tråd med statuttene for prisen legger juryen stor vekt på bruk av fornybar energi. På butikken i Kroppanmarka lagres overskuddsvarme fra kjøling i energibrønner og brukes til oppvarming og til isfrie fortau og vareadkomst vinters tid. Denne løsningen er mulig takket være et miljøteknologisk løft – nemlig bruk av CO2 som kuldemedium.

Forskningsprosjekt

Energiløsningene i butikken er utformet som ledd i et forskningsprosjekt, ledet av Sintef Energi.

I vinter har den nybygde nærbutikken i bydelen Kroppanmarka i Trondheim hatt et strømforbruk som var 30 prosent lavere enn i fire andre sammenlignbare butikker. Alle butikkene som fikk energiforbruket sitt målt, ligger i Midt-Norges hovedstad og har dermed hatt samme vær og utetemperatur.

– Dette må være Norges mest energieffektive butikk i sitt slag. Jeg våger påstanden. Ingen annen dagligvarebutikk i et frittliggende bygg kan være mer gjerrig på energien enn denne her, sier seniorforsker Armin Hafner i Sintef.

Smart bruk av dagslys og spillvarme

Hafner har ledet arbeidet med å utforme hele energikjeden i butikken, på vegne av Sintef Energi. Ifølge prosjektlederen er butikkens lave energihunger et resultat av to strategier for effektiv energibruk:

- Lysstyring

Et automatisk styringssystem slår av lysrør i taket når det er nok dagslys i lokalet. Fasader der det gjennomskinnelige isolasjonsmaterialet aerogel er utnyttet, sprer dagslyset effektivt innover i butikken. Bruken av dette materialet har også gjort det unødvendig å installere fordyrende systemer for solavskjerming.

- Fullt integrert system for ventilasjon, kjøling og oppvarming

Overskuddsvarme fra kjølemaskineriet mellomlagres i vanntanker, og varme herfra leveres tilbake til butikken via ventilasjonssystem og golvvarme – når dette trengs. I tillegg er fire 170 meter dype energibrønner boret utenfor bygget. Disse gir tilgang til energi som kan brukes til kjøling og avfuktning av inneluft sommerstid, og til varmepumpedrift om vinteren. Direkte bruk av elektrisitet til oppvarming – en lite effektiv form for energibruk – vil ikke forekomme.  

– ”Cluet” er at vi tar vare på den varmen vi har og at vi bruker den fornuftig, sier Armin Hafner ifølge sintef.no.

Serieproduksjon neste

Energiløsningene er utformet gjennom kompetanseprosjektet Creativ, som støttes økonomisk av Forskningsrådet.

I prosjektet er Rema 1000 pluss leverandørselskapene Danfoss og Systemair med som næringslivspartnere. Arkitektkontoret Snøhetta har tegnet lokalet.

Ingen av de som har vært med på å realisere løsningen, legger skjul på at butikken er blitt dyrere enn vanlige nærbutikker.

Nå skal vitenskapelige målinger av energibruken legge grunnlaget for serieproduserte og dermed billigere løsninger. Tanken er at utstyrs- og systemleverandører i neste omgang skal spre disse til andre butikker – i Norge og utlandet.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB