13 milliarder kroner i støtte til 3,4 TWh

– Vindkraftanleggene i Snillfjord, Hitra og Fosen, som nylig er vedtatt utbygd, vil generere 13 milliarder i støtte fra norske strømkunder.

– Med en elsertifikatpris på 15 øre/kWh vil vindkraftanleggene motta 7,7 milliarder i subsidier gjennom elsertifikatsystemet. I tillegg vil kraftlinjen fra Surnadal til Namsos, som blir bygd på grunn av vindkraftutbyggingen, koste 5 milliarder.

– Vindkraftanleggene i Snillfjord, Hitra og Fosen, som nylig er vedtatt utbygd, vil generere 13 milliarder i støtte fra norske strømkunder.

Mads Løkeland i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag. Foto: Privat

 

Dette sier Mads Løkeland i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag til EnergiRapporten. – I steden kunne en gitt bare 3,4 milliarder som stønad til energieffektivisering gjennom Enova og fått frigjort like mye energi som vindkraftanleggene skal produsere, men uten naturinngrep, sier han.

Vindkraftanleggene på 1 000 MW skal produsere 3,4 TWh strøm per år, og vil få ekstra betalt ut over strømprisen, i form av elsertifikater. Prisen på sertifikatene er usikker, men kan bli om lag 0,15 kroner per/kWh, og kraftselskapene vil få betalt i 15 år. For 3,4 TWh strøm i årsproduksjon vil de i løpet av 15 år få cirka 7,7 milliarder i offentlig støtte til vindkraftanleggene, betalt av strømkundene gjennom påslag på strømprisen. Kostnaden på over 5 milliarder for kraftlinjen mellom Namsos og Surnadal blir også betalt av strømkundene over nettleien.

Enova gir støtte til energieffektivisering, og som et gjennomsnitt for ordinære energiprosjekter ga Enova i 2013 og 2014 cirka 1 krone i støtte per årlig spart kWh. – For å oppnå 3,4 TWh årlig spart/frigjort energi, tilsvarende den nye produksjonen fra vindkraftanleggene, kunne vi dermed ha nøyd oss med å bruke 3,4 milliarder i støtte gjennom Enova, istedenfor de 13 milliardene til vindkraftanleggene, og hatt mye penger til overs, sier Løkeland. – For eksempel til satsing på å utvikle havvindkraft som vil ha langt mindre miljøproblemer enn landbasert vindkraft om de blir plassert riktig.

– Så det må være lov til å spørre om disse pengene ikke kunne ha vært brukt bedre, sier Mads Løkeland.

Relaterte saker:

 278 vindturbiner blir montert på Fosen, Hitra og i Snillfjord

 

Publisert: 17. mars 2016

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB