Anlegget ble åpnet ved at ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker kommune brente av snora inn til flisfyringsanlegget, med en propanbrenner. – Jeg mener flis er en viktig fornybar ressurs som flere bør ta i bruk, sa Kvale ifølge Eikerposten.

 

Skogselskapet Buskerud og Telemark produserer i overkant av sju millioner planter på Hokksund i løpet av et år. Det er to drivhus og et administrasjonsbygg som får varme fra flisfyringen. Drivhusene har et areal på 2 000 m2 hver, og administrasjonsbygget er på 350 m2.

 

 

– Vi bruker cirka 500 000 kWh i året på de to drivhusene og administrasjonsbygget, sier skog- og infoleder Karl Henrik Berke i Skogselskapet til EnergiRapporten. – Forbruket kommer helt an på vinteren. Drivhusene varmer vi opp fra begynnelsen av mars til sola overtar om våren. 

Vurderte sol på alle tak

– Før vi etablerte flisanlegget, vurderte vi å montere solceller på alle tak. Men, så kom forbudet mot olje oss i forkjøpet, og da skrinla vi det, sier Berke.

På den ene siden av energisentralen er det montert 18 paneler med solceller, som yter cirka 9 kW. – Solstrømmen går inn i driften vår. Den brukes til maskiner, utstyr osv., sier Berke. – Det er ikke noe problem å få avsetning på strømmen. Det kan likevel være aktuelt to uker i juli, å selge overskuddsstrøm til nettleverandøren.

 

Flisanlegget ble startet opp i slutten av januar. – Testperioden har gått veldig bra. I denne perioden har anlegget bare levert varme til administrasjonsbygget, sier Berke. – Men når det er for varmt ute, må vi slå av anlegget. Er det 7–8 plussgrader, er det så lite effekt som kreves, at kjelen blir for stor.

– Ideologisk sett så var det et enkelt valg for oss å velge flis. Men samtidig har vi et ukurant fyringsbehov. Anlegget går for fullt først i mars, da blir årets første produksjon av såbrett med skogplanter satt ut i drivhusene. Vi kjører totalt tre fulle sårunder gjennom tre kalenderår i drivhusene, sier Berke.

 

 

 

Skogselskapet vurderte flisfyringsanlegg for fem–seks år siden. Da var det ikke lønnsomt. Men, på grunn av støtten fra Innovasjon Norge, så lot det seg nå gjennomføre, sier Berke. – Vi som er produsent av skog, vil jo selvfølgelig gjerne fyre med flis, det er det ikke noen tvil om.

En av fordelene med anlegget, er at det bare er å plukke det ned og plassere det et annet sted hvis det skulle være aktuelt. – Det tar bare to til tre dager å nedmontere anlegget, sier Berke.

Flissilo oppe på bakken

Forholdene i grunnen ved planteskolen på Hokksund, gjør at man ikke kan grave noe ned i grunnen. – Kommer man en meter ned, så finner man kvikkleire. Blant annet derfor ble det valgt en silo som ligger oppe på bakken, sier Berke.

 

– Denne typen brensellager direkte på bakken er en veldig kostnadseffektiv løsning, der man ikke har mulighet til store utgravinger eller bygger høye store bygg. Dette fordi det ikke er behov for mye grunnarbeid, det trengs bare støpt en betongplate. Den kunne teknisk sett ha stått på komprimert grus, sier Tomas Berg Sandnes i Eta Norge, som har levert flisanlegget.

Skal vi trekke frem en ulempe med løsningen så er det at siloen er litt trang å rygge inn i, men den er kostnadseffektiv, sier Sandnes. – Man åpner dørene til siloen, løfter opp taket hydraulisk, og så kan man tippe med en fullastet lastebil.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 8/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!