Dette melder energinyheter.se. I vårt naboland installertes det neste 10 200 nettilknyttede solcelleanlegg i 2018. Det totale antall anlegg er nå nesten 25 500, noe som er en økning med drøyt 66 prosent sammenliknet med 2017. Den totale installerte efffekten øker til 411 MW, noe som er 78 prosent høyere en fjorårets 231 MW.

- Vi ser at anlegg med en installert effekt over 1 000 kW vokste mye i løpet av 2018, både i antall og installert effekt. De største anleggene har mer enn doblet seg sammenliknet med 2017, fra knappt 8 MW til over 17 MW, sier statistiker Jeffrey Berard hos Energimyndigheten i Sverige.