I 2017 dekket vindenergi 43,4 prosent av elforbruket, mens tallet i 2018 var på 40,7 prosent.

– 2019 ser ut for å bli et gjennomsnittlig vindår, men Horns Rev 3 på 407 MW ble koblet til elnettet, og derfor ser vi nå et stor økning i produksjonen av grønn strøm fra vindmøller, sier Jan Hylleberg, adm. dir. i Wind Danmark ifølge energy-supply.dk.

Den samlede produksjon fra de danske vindmøllene ble 16 TWh mot 13,9 TWh i 2018, det vil si en stigning på 15 prosent. Den tidligere rekorden for vindmølleproduksjon i Danmark fra 2017 er på 14,8 TWh.