450 GW tilsvarer 30 prosent av det europeiske energiforbruket og er en 20-dobling i forhold til dagens offshore-produksjon.

– Tre prosent av havet kan levere 30 prosent av strømmen til vårt elforbruk, og det kan vi gjøre i samspill med naturen. Det er en gylden mulighet for Europa, sa Gunnar Groebler fra Wind Europe ifølge energi-supply.dk.

Administrerende direktør Jan Hylleberg fra Wind Denmark sa i sin åpningstale, ifølge energy-supply,dk, at løsningene på utfordringene finnes i et samspill på tvers av sektorer, fordi målet på 450 GW stiller store og nye krav til både samarbeide og innovasjon.