– Da begynte vi å se på forskjellige muligheter. Vi vurderte oppvarming fra sjøen, og vi kikket på forskjellige former for solenergi. Men det vi fant ut at var best for oss, var bioenergi i form av pellets, sier Rygg.

Han sier at miljøaspektet blir stadig viktigere. – Det blir stadig viktigere for våre kunder at vi kan levere fornybar energi; så dette hadde betydning for valget. Vi vurderte også varmepumper, men det var ikke et reelt alternativ for oss. Det har litt med vår måte å bygge ut på, som gjorde at vi ikke klarte å få økonomi i varmepumpeløsningen, sa Rygg.

Bioenergi først etter 150 leiligheter

På Hommelvik Sjøside kunne de bygge 150 leiligheter før energisentralen med pellets ble satt opp. Frem til da ble det brukt elektrisitet som oppvarming. – På slutten av 2018 sto pelletssentralen ferdig, og den ble satt i drift i starten av 2019, sier Rygg.

 

 

Pelletssentralen er levert av Nord Energi. – Anlegget består av en 700 kW pelletskjele fra Ariterm. Som backup har vi en oljekjele på 1 500 kW, og en elkjele på 750 kW, sier Lars Kåre Valla i Nord Energi. – Anlegget har helautomatisk askehåndtering til en nedgravet askekum, trykkluftfeiing av konveksjonsdel og trapperist i brenneren.

Pelletssiloen på 59 m3 er levert av Mafa. Ferdig utbygd vil anlegget levere rundt 3 GWh årlig. – Anlegget har et stabilt forbruksmønster, derfor har bare pelletskjelen vært i bruk til nå, sier Valla.

– Etter at Nord Energi tok over, så er det de som er leverandør av energi, og alle sameiene betaler direkte til Nord Energi, sier Rygg.

Arkitekttegnet energisentral

– Både Nord Energi og vi var opptatte av at energisentralen skulle stå i stil med utbyggingen ellers, sier Oddstein Rygg. – Den har et uttrykk i tre, slik som den øvrige utbyggingen på Hommelvik Sjøside.

 

All utbygging på Hommelvik Sjøside er bygd med treeksteriør, bestående av stort sett stående panel. – Grunnen til dette er at utbyggingen skjer på et område hvor det har vært sagbruk og lagring av store kvanta med materialer. Derfor har det vært en føring helt fra starten av utbyggingen, at vi skulle bruke tre som eksteriør; noe vi også har gjort på pelletssentralen. Sentralen er tegnet av Svein Skibnes´ arkitektkontor. – Vi ga ham oppgaven å tegne en sentral som sto i stil med utbyggingen ellers. Den står enslig til på området, og er veldig godt synlig.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 6/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!