Rapporten viser at det i framtiden kan produseres ren hydrogen fra gass ved hjelp av eksisterende teknologi. Produksjonen kan skje i et anlegg med kapasitet på 12 gigawatt, støttet av karbonfangst. Dette ville produsere nok energi med lavt karboninnhold til å varme opp 3,7 millioner hjem og 40 000 bedrifter i Nord-England.

 

Karbonfangst og -lagring (CCS) blir en del av løsningen. CO2, som er et biprodukt når gass omdannes til hydrogen, kan fanges og lagres trygt i reservoarer langt under havbunnen, for eksempel utenfor nordøstkysten av England.

– Hydrogen kan ha en sentral rolle i å redusere karbonavtrykket fra energi som brukes til oppvarming. Equinor har i mange tiår vært en betydelig gassleverandør til Storbritannia er og en ledende aktør innen CCS globalt. H21 NoE-rapportens anbefalinger passer godt sammen med vår strategi om å være et bredt energiselskap dedikert til å utvikle bærekraftige løsninger for en lavkarbon framtid, sier konserndirektør Pål Eitrheim i Nye energiløsninger i Equinor.

Lang erfaring med lagring av CO2

Equinor har lang erfaring med karbonfangst og -lagring, og kan i tillegg bidra med leveranser av naturgass til hydrogenproduksjon. Selskapet har levert gass til Storbritannia i 40 år, og står for over 25 % av etterspørselen i Storbritannia.

– Denne studien viser hvordan naturgass og gassinfrastruktur kan bli en del av løsningen i et lavutslippssamfunn der naturgass på lang sikt blir en ren energibærer, sier Eitrheim.
Rapporten peker på at det blir et behov for et nytt system for overføring av gass under høyt trykk til de lokale nettene. Distribusjonssystemet bør ha ekstra kapasitet for framtidig leveranse til industri, elektrisitet og transport. Hydrogen skal også kunne lagres sikkert for å møte etterspørselen i de kaldeste årstidene.

Større potensial

Storbritannia har forpliktet seg til å redusere karbonutslippene sine med minimum 80 %, sammenlignet med 1990-nivåene, innen 2050. I dag kommer over 30 % av utslippene fra boligoppvarming og matlaging.

Rapporten foreslår at dette kan gjøres gjennom en lansering i seks faser, der ytterligere 12 millioner husholdninger i resten av Storbritannia kan legge om til hydrogen innen 2050.

Rapporten fastslår at omlegging av hele det britiske gassnettet til hydrogen kan bidra til “sterk dekarbonisering” av både oppvarmingssektoren, så vel som transport og strømproduksjon, og at dette kan skje med minimale forstyrrelser for kundene.

Til sammen kan dette redusere karbonutslippene med over 250 millioner tonn per år innen 2050. Videre utvikling vil i høy grad avhenge av politiske og regulatoriske rammebetingelser som er avgjørende for å finansiere en omlegging til hydrogen.