Kraftproduksjon ferdigstilt i 2018 i GWh per teknologi. Kilde: NVE
 
Vindkraftverkene Roan, Raskiftet og Ånstadblåheia bidro sterkt til at volumet av ferdigstilt vindkraft ved utgangen av 2018 ble i overkant av 1,7 TWh. Den norske vindmølleparken har en samlet installert effekt på 1,7 GW og vil i et normal- år produsere omtrent 5,3 TWh fornybar kraft, ifølge NVE.