Breeam In-Use forvaltes av BRE I Storbritannia, og oversikten deres viser at det per i dag er 179 Breeam In-Use-sertifikater i Norge. – Men da et bygg kan ha flere sertifikater, alt etter hvilken del av manualen man sertifiserer bygget etter, så er det totalt 124 bygg som er sertifiserte, sier Sørensen.

De tre delene som kan sertifiseres er:
- Del 1: Eiendommen og byggets kvalitet
- Del 2: Forvaltning av bygget
- Del 3: Brukerens aktiviteter (Kun for eldre sertifikater. Nåværende manual har kun to deler.)

– 71 bygg har kun sertifisert bygget, og 53 bygg har sertifisert både bygget og forvaltningen, sier Sørensen.

Større utfordring med eldre bygg

– Jo høyere sertifiseringsnivå man går for, desto flere tiltak må man gjøre for å få det antall poeng man trenger, sier Sørensen.

Ettersom energi er høyt vektet i Breeam In-Use, har ofte eldre bygg en utfordring med å oppnå nok poeng på energidelen av Breeam-In-Use.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 7/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

         

Breeam In-Use

Breeam In-Uses referanseverdier for klassifisering gjør det mulig for oppdragsgivere og alle andre berørte parter å sammenligne ytelsen til bygninger.

Hver Breeam-klassifisering betyr følgende:
1. Outstanding: Ytelse som overgår beste praksis
2. Excellent: Ytelse som representerer beste praksis
3. Very Good: Ytelse som representerer svært god praksis
4. Good: Ytelse som representerer gjennomsnittlig god praksis
5. Pass: Ytelse som representerer standard god praksis
6. Acceptable: Ytelse som oppfyller Breeams minstekrav med tanke på viktige miljøemner

Les mer om Breeam In-Use på Grønn Byggallianses nettsider: Om BREEAM In-Use – Grønn byggallianse (byggalliansen.no)

Kilde: Grønn Byggallianse