I 2019 ble det registrert 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon fra fem utbygde kraftverk. I tillegg ble det satt i drift vindturbiner med en samlet normalårsproduksjon på 0,9 TWh i vindkraftverk som fremdeles er under bygging. Ved utgangen av 2019 er samlet installert effekt på 2,4 GW og normalårsproduksjonen på 7,7 TWh, melder NVE.

Det er også satt i drift 0,6 TWh ny vannkraftproduksjon fordelt på 25 små vannkraftverk og ni opprustnings- og utvidelsesprosjekter. Det utbygde vannkraftsystemet har en samlet installert effekt på 32,7 GW og en midlere årsproduksjon på 135,6 TWh ved utgangen av fjoråret.

Sammenlignet med 2018 er det en liten nedgang i ny kraftproduksjon. I 2018 det ble satt i drift 2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon. Ved utgangen av 2019 er det registrert at 98 vann- og vindkraftprosjekter er under bygging. Samlet utgjør dette 11 TWh ny kraftproduksjon. Sammenlignet med utgangen av 2018, er det en økning på 1,8 TWh.