Svaret på det spørsmålet ligger nok i å bygge flere vindmøller. Europa har nemlig vind og plass nok til å levere hele verdens elektristetsbehov innen 2050, har et internasjonalt forskerteam regnet seg frem til, melder dr.dk.

Ifølge rapporten som ble utgitt i forrige uke, er det plass til 11 millioner vindmøller i Europa. De kan produsere cirka 497 exajoule energi. Det er mer  enn verden forventes å bruke i 2050.
Hvor vindmøllene helt nøyaktig skal stå, forteller rapporten ikke noe om.

Ifølge Peter Enevoldsen, som er hovedforfatter bak rapporten og lektor ved Aarhus Universitet, handler undersøkelsen heller ikke om at Europa skal levere hele verdens strøm.

Poenget er å gjøre oppmerksom på et enormt utnyttet potensial for vindenergi, og at vi ikke mangler plass for landvindmøller i Europa. – Det er viktig å understreke at vi ønsker å gi beskjed om at det er plass nok, sier han ifølge dr.dk. – Det er bare tull når folk sier at Europa ikke har plass nok.

Potensialet er ifølge forskerne størst i Norge, Russland og Tyrkia, hvor man i dag har meget lite vindenergi og store vindressurser og mye plass.

Selv om 11 millioner landvindmøller nok ikke blir en realitet, så viser undersøkelsen at det er mye grønn energi å hente for en lang rekke land i Europa, sier professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet, som er en av Danmarks ledene energiforskere. Han var ikke med på undersøkelsen.

– Tar man de internasjonale brillene på, kan man undre seg over at russerne er så fokusert på å selge gass til Europa. De burde jo selge vindenergi isteden. Det samme gjelder for Norge også, sier Mathiesen til dr.dk.