Dette melder Plan Energi.

Status etter første halvår av 2019 viser at den samlede kapasiteten er oppe i 1,1 GW termisk effekt. Dette er levert av cirka 1,6 millioner m2 med solfangere som er fordelt på 120 fjernvarmeverk.

Til sammenlikning er den samlede danske solcellekapasiteten i samme størrelsesorden, mens vindkraften ligger på 6 GW.

Teknologien for de store solvarmeanleggene er velprøvde og pålitelige; et av anleggene har vært i drift i mer enn 30 år. Det er ofte snakk om desentraliserte naturgassfyrte kraftvarmeverk, som har oppnådd gode besparelser ved å etablere solvarmeanlegg. 29 av anleggene er utvidet underveis.

Det gjennomsnittlige solvarmeanlegget er på 9 MW eller cirka 13 000  m2 med solfangere, mens det største ligger i Silkeborg, er på 110 MW og har et solfangerareal på mer enn 156 000 m2.

Mens de fleste anlegg benytter flate paneler, finnes det også eksempler på konsentrerte solfangere og fokuserende solfangere.

Det er også en forskjell på hvor stor andel av varmeforsyningen som dekkes av solvarme på det enkelte fjernvarmeverk, men snittet ligger på cirka 20 prosent. Men det er mange eksempler på at man kan oppnå en langt høyere dekning ved bruk av store sesongvarmelagre.

Danmark i førersetet

Utviklingen av sol-fjernvarme i Danmark har vært eksplosiv de seneste årene, og Danmark er i førersetet i verdenssammenheng, i utbredelse av solvarmeanlegg. I 2016 var Danmark det land i verden hvor det ble installert flest solfangere per innbygger. Det er nå stigende intresse for sol-fjernvarme i andre land, og man ser ofte etter Danmarks produkter og know-how, ifølge Plan Energi.