Ett år etter lansering har nærmere 1 000 driftere gjennomført e-læringskurset ?Grønn eiendomsdrift, melder Grønn Byggallianse.

 

Opplæringspakken er kurs ”av driftere for driftere”, med en praktisk tilnærming til en drifters hverdag. I 2019 lanserte Grønn Byggallianse e-læring og fysiske kurs innen de seks mest sentrale temaene for driftere. Sist høst ble det gjennomført 42 bedriftsinterne klasseromskurs, og de har allerede bestilling på 14 til denne vinteren. Nå åpner de dørene, og inviterer til åpne klasseromskurs for deg som vil styrke din kompetanse i grønn eiendomsdrift.

Studere selv og lære av andre

– Ved å tilby åpne klasseromskurs, vil vi bidra til å øke kompetansen blant driftere i hele sektoren. Vi anbefaler å ta e-læringskurset på forhånd. I kursene tar vi så et dypdykk i temaene, og utveksler erfaringer. Til sammen vil dette gi deg et kompetanseløft, sier ansvarlig for Grønn eiendomsdrift i Grønn Bygg-allianse, Kjell Petter Småge.

Noen bedrifter kurser sine driftere i opplæringspakken, med e-læring og internkurs. For andre bedrifter er det mer aktuelt å sende enkelte ansatte på kurs. Kursene passer også for rådgivere innen driftsstøtte og andre fagpersoner som vil styrke sin kompetanse på et eller flere emner innen grønn eiendomsdrift.


– Når driftere får kunnskap om hva som skal til for å optimalisere ressursbruken, inneklimaet og andre byggkvaliteter, får vi bygg som er bedre både for de som bruker dem og for miljøet, sier leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard. Foto: Grønn Byggallianse

Løser praktiske problemer

– Når driftere får kunnskap om hva som skal til for å optimalisere ressursbruken, inneklimaet og andre byggkvaliteter, får vi bygg som er bedre både for de som bruker dem og for miljøet. Dette er en nøkkel til en mer bærekraftig bygg- og eiendomssektor, understreker leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, Anne Solgaard.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 4/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!