Regjeringen lanserte på Zerokonferansen den 7. november en satsning på inntil 300 millioner kroner per år til bedre garantier for bedrifter som satser på fornybar energi i fattige land.

– Økt tilgang til ren energi er et tiltak for fattigdomsbekjempelse, bedre helse og bedre klima. Derfor setter regjeringen av inntil 300 millioner kroner per år til bedre garantier for bedrifter som tør satse på fornybar energi i fattige land, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en pressemelding.

– All fornybar energi er nesten gratis i drift, men krever store investeringer. Høy opplevd risiko for investorer gjør derfor at finansieringskostnadene blir så store at sol-, vind- og vannkraft fortsatt ofte taper for dieselaggregater og kullkraft i fattige land, til tross for fallene vi har sett i kostnadene for fornybar energi de siste årene, sier Sbertoli.

– Hvis dette lykkes, kan det bidra til utbygging av fornybar energi i stort monn i deler av verden som sårt trenger det. Kirkens Nødhjelp ser behovet for dette hver eneste dag, og vi er derfor glade for at regjeringen ser ut til å ha lyttet til de faglige innspill vi var med å utvikle tidligere i år. Vi håper dette vil føre til at investorer får øynene opp for mulighetene som ligger i å investere i det grønne skiftet i utviklingsland, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

– Forslaget kan bidra til å utløse investeringer i solenergi på opp mot 600 megawatt i de utviklingslandene vi jobber i. Disse investeringene vil i løpet av ett til to år kunne levere fornybar energi og erstatte kull- eller dieseldrevne kraftverk, og bidra til en årlig utslippsreduksjon på mer enn 500 000 tonn CO2, sier Morten Langsholdt, SVP Business Development, Scatec Solar.

– Forslaget regjeringen fremmer nå, gjør at man raskt kan komme i gang med å utvikle konkrete garantiprodukter som kan dekke nye typer risiko, og som dermed kan utløse nye investeringer i fornybar energi. Om summene som settes av nå, er relativt beskjedne, håper vi disse kan økes etterhvert, sier Sbertoli.